fbpx
Connect with us

Mot Hai Ba Festival #3

19oct12:00 pm11:00 pmMot Hai Ba Festival #3@TLB [Tay Ho]

Mo Thao Ba Festival Chao Hanoi 1019

Event Details

English and Vietnamese versions 🇬🇧🇻🇳

WE ARE BACK #3

Enter Wonderland for the Mot Hai Ba 3rd edition! 🌈

As the two previous festival, the NGO School on the Boat invites you to its multicultural art festival.

🎉 THE PROGRAM ? 🎉
Easy : MUSIC I ARTS I WORKSHOPS I GAMES I FOOD

Come with us on a trip to Wonderland from down the Rabbit Hole through the Mad Hatter tea party to the Queen of Heart games and enjoy an amazing adventure by our side!

🎸 MUSICAL LINE UP 🎸

Hanoi de Ska y? I Loopernatural I DAN and the VICES I Kenjah’s Music I Me2 Band I The Gratoners I Stanford Reid I Kinari
TuấnSS & MnEd! mixed up! I Manuel Orkestar

🎯🎨 WORKSHOPS & ACTIVITIES 🎯🎨

ART EXHIBITION with Nicki BlackBeard

MAGIC with Bùi Quang Đại

FACE PAINTING with Lili & Candy

BODY PAINTING with 1984 Tattoo Studio

VOCAL TRAININGS with Odile Méré

K POP with Independent Legion Crew

THEATRE with The Rotten Grapes Comedy

BAMBOO LAMP BUILDING – Dung Tran Quoc

==> Mot Hai Ba Festival to find presentation of each artists!

🌏 A CHARITY EVENT 🌏

Created in 2011, SOTB has 26 children on its program and guarantees their fulfillment through education.To do so, the organization helps on different areas: education, culture and health.
Moreover, the association takes part in their education and open their horizon by offering them activities every month. Cultural, sportive, educative or just entertaining, these activities are a way for children to discover new places, new things and new environments!

That’s why we created the Mot Hai Ba Festival… It is a charity event to gather as many people as possible around our projects and to finance most of our activities for the children of our program!

🌸 TICKETS 🌸

PRE SALES OVER
AT THE GATE: 150K
FREE: for -12 years old children

Our points of the sale in Hanoi:

// Phuc Xa //
directly in our School on the Boat office – 109 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Hà Nội

// Tay Ho //
Pépé la poule – 22 Phố Quảng Khánh, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Turtle Lake Brewing Company – 105 Phố Quảng Khánh, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

// Ba Dinh (give a call to) //
Lucie +84 94 360 86 24
Phong +84 91 561 86 66 – RMIT University Vietnam – 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Don’t be late… We are impatient to see you all 💖💖💖

With love,
School on the Boat Team

————————————————————————————–
CHÚNG TÔI ĐÃ QUAY LẠI #3

Hãy cùng chúng tôi du ngoạn đến Xứ xở thần tiên tại Mot Hai Ba Festival lần thứ 3 🌈

Giống với hai sự kiện trước đây, tổ chức phi chính phủ School on the Boat gửi lời mời đến tất cả các bạn tham gia festival nghệ thuật đa văn hoá của chúng tôi.

🎉 CHƯƠNG TRÌNH 🎉

ÂM NHẠC I NGHỆ THUẬT I WORKSHOPS I TRÒ CHƠI I ĐỒ ĂN

Hãy cùng chúng tôi du ngoạn đến Xứ sở thần tiên từ Hang Thỏ tới bữa tiệc trà của Mad Hatter cùng các trò chơi của Nữ hoàng Trái tim và tận hưởng một cuộc phiêu lưu tuyệt vời cùng với chúng tôi!

🎸 DÀN NGHỆ SĨ 🎸

Hanoi de Ska y? I Loopernatural I DAN and the VICES I Kenjah’s Music I Me2 Band I The Gratoners I Stanford Reid I Kinari
TuấnSS & MnEd! mixed up! I @Manuel Orkestar

🎯🎨 HOẠT ĐỘNG & WORSHOPS 🎯🎨

TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT – Nicki BlackBeard

ẢO THUẬT – Ảo thuật gia Bùi Quang Đại

VẼ MẶT – Lili & Candy

BODY PAINTING – 1984 Tattoo Studio

LUYỆN THANH – Odile Méré

K-POP – Independent Legion Crew

KỊCH ỨNG TÁC – The Rotten Grapes Comedy

==> Mot Hai Ba Festival to find presentation of each artists!

🌏 MỘT HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 🌏

Được thành lập vào năm 2011, SOTB hỗ trợ 26 trẻ em trong chương trình của mình và đảm bảo sự phát triển của các em thông qua giáo dục. Để thực hiện số mệnh của mình, tổ chức chúng tôi giúp đỡ các em nhỏ trên nhiều phương diện khác nhau: giáo dục, văn hoá và sức khoẻ

Hơn thế nữa, tổ chức theo dõi việc học tập của các em và giúp các em tiếp thu thêm những kiến thức bổ ích thông qua các hoạt động hàng tháng. Những hoạt động xoay quanh văn hoá, thể thao, giáo dục hoặc là giải trí này là một cách để trẻ khám phá những địa điểm mới, những điều mới và môi trường mới!

Đây cũng là lí do tại sao chúng tôi tổ chức hoạt động Mot Hai Ba Festival Festival. Đây là một hoạt động từ thiện với mục đích để nhiều người có thể biết đến dự án của chúng tôi và tìm kiếm những nhà tài trợ cho các hoạt động và các em nhỏ trong tổ chức!

🌸 VÉ VÀO CỔNG 🌸

VÉ BÁN TẠI CỔNG: 150K
MIỄN PHÍ: cho trẻ DƯỚI 12 TUỔI

// Phuc Xa //
School on the Boat – 109 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Hà Nội

// Tay Ho //
Pépé la poule – 22 Phố Quảng Khánh, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Turtle Lake Brewing Company – 105 Phố Quảng Khánh, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

// Ba Dinh //
Phong +84 91 561 86 66 – RMIT University Vietnam – 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Chúng tôi đang rất háo hức được chào đón các bạn tại Một hai ba Festival ! 💖💖💖

With love,
School on the Boat Team

more